Fortsättning"/>

Två frågor till IKEAs hållbarhetschef om delegationen för cirkulär ekonomi

IKEA Sveriges hållbarhetschef Jonas Carlehed är utsedd till en av åtta ledamöter i regeringens delegation för cirkulär ekonomi, ledd av Åsa Domeij. Delegationen ska agera rådgivare åt regeringen, samordna omställningen mot en cirkulär ekonomi och identifiera hinder och behov för att påskynda utvecklingen.

– Delegationen kan samla den kunskap och positiva energi som finns kring cirkulär ekonomi och bidra till att goda exempel sprids och skalas upp. Det behöver bli enklare och mer lönsamt att förlänga livet på både material och produkter. För att nå dit behöver företag, politiker, forskare och civilsamhället arbeta tillsammans för att ta bort hinder, se möjligheter och sätta ambitiösa mål, säger Jonas Carlehed.

Vad vill du bidra med i delegationen?

– Jag vill bidra med kunskap och erfarenheter om hur vi tillsammans med våra kunder kan bidra till ett cirkulärt samhälle. Exempelvis behöver det bli enklare och mer lönsamt för företag att arbeta cirkulärt och jag hoppas kunna bidra med det perspektivet.

Vad ser du för behov för att påskynda utvecklingen?

– Avfall måste betraktas som en resurs som kan skickas tillbaka in i produktionskedjan. Ett sätt vore att företag tillåts sluta sina egna kretslopp genom att få ta hand om och återanvända det material som kan finnas i använda produkter. Det behöver också finnas starkare incitament för kunder att förlänga livet och återanvända sina produkter. Ett annat sätt att påskynda utvecklingen vore att vid offentlig upphandling upphandla funktioner istället för produkter. Offentliga upphandlare har stor köpkraft och kan exempelvis premiera produkter med stort inslag av återvunnet eller förnybart material och på så sätt driva utvecklingen framåt.

Senaste inläggen

Höstens IKEA-katalog

Hämta kraft i en säng med komfort perfekt anpassad för dig och upptäck hur en ergonomisk kudde kan förbättra din sömn. Med skräddarsydd förvaring avlastar du sinnet och får mer tid för välgörande återhämtning. Höstens IKEA-katalog inspirerar till en nystart … Fortsättning

> Läs mer