Fortsättning"/>

IKEAs seminarium i Almedalen: Hur blir Sverige ett hållbart välfärdssamhälle?

Onsdagen den 4 juli var det dags för IKEAs seminarium under årets politikervecka i Almedalen på Gotland. Seminariet handlade om hur Sverige kan bli ett hållbart välfärdssamhälle.

Den nya klimatlagen, Sveriges miljömål, SDG-målen (FNs hållbarhetsmål), och Parisavtalet har pekat ut riktningen för vägen framåt. Men miljö- och hållbarhetsmålen behöver uppnås på ett sätt som inte drabbar vissa människor genom att leda till färre jobb och sämre välfärd.

För att diskutera hur hållbarhet och välfärd samtidigt kan säkerställas bjöd IKEA in Stina Billinger (statssekreterare åt Mikael Damberg), Åsa Svenfelt (docent i hållbar utveckling och framtidsstudier, KTH), Karin Bodin (koncern-vd, Polarbröd), Isabella Palmgren (vd och medgrundare, Mimbly) till ett välbesökt seminarium om dessa frågor. Vår egen sverigechef Håkan Svedman deltog också i seminariet som modererades av Thomas Frostberg (redaktör, DN Global utveckling).

Håkan Svedman började med att tala om IKEAs nya hållbarhetsstrategi. IKEA har satt klimatmål enligt vetenskapen (SBT) och har som ambition att 2030 inspirera och göra det möjligt för 1 miljard människor att leva bättre liv inom planetens gränser. Håkan berättade bland annat att alla IKEAs produkter ska designas för ett cirkulärt liv och företaget gör det lättare för kunderna att förlänga livet på produkterna. Senast 2030 ska endast förnybara eller återvunna material användas.

Stina Billinger talade om politikens roll, som enligt henne är att peka ut riktningen och därigenom driva på hållbarhetsarbetet. Billinger pekade ut några av regeringens fokusområden som effektivare återvinning, etablering av ett substitutionscentrum för att byta ut farliga ämnen (där IKEA medverkar), samt att driva frågorna på EU-nivå.

Åsa Svenfelt belyste att hållbarhetsarbetets och den cirkulära ekonomins potentiella baksidor också behöver beaktas. Hon beskrev det som att ökad hållbarhet och effektivare materialanvändning kan leda till ekonomiska besparingar men att det behövs forskning på vad som sker med sådana besparingar då det kan vara möjligt att en viss andel av dessa spenderas på klimatskadliga verksamheter.

Karin Bodin berättade hur Polarbröd arbetar mot ökad hållbarhet genom bland annat hållbar odling av råvaror, bättre plast för förpackningar, ökad andel frakt på järnväg samt att Polarbrödkoncernen, liksom IKEA, har egen vindkraft som försörjer företaget med el.

Isabella Palmgren, som 2017 valdes in i IKEA Bootcamp (IKEAs acceleratorprogram för start-ups), berättade om hennes företag Mimblys innovativa modul för att rena tvättvatten och den spännande resan som bolaget nu gör.

I den efterföljande paneldiskussionen framkom det att näringslivet eftersöker en närmare dialog med politiken för att hitta lösningar för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle. Håkan Svedman tog exempelvis upp att IKEA Jönköping, som erbjuder kunder att köpa tillbaka gamla möbler för att sälja dem vidare, beläggs med en momsbeskattning på de återsålda varorna, vilket gör det till en förlustaffär.

Stina Billinger såg att ett område där politiken kunde genomföra konkreta förbättringar är inom upphandlingsområdet där riktlinjer kan tas fram för att skapa ökade och striktare krav på hållbarhet. De medverkande deltagarna var eniga om att Sverige låg i framkant inom området men att mer behövs från alla parter för att lyckas uppnå de ambitiösa målen.

Senaste inläggen

Höstens IKEA-katalog

Hämta kraft i en säng med komfort perfekt anpassad för dig och upptäck hur en ergonomisk kudde kan förbättra din sömn. Med skräddarsydd förvaring avlastar du sinnet och får mer tid för välgörande återhämtning. Höstens IKEA-katalog inspirerar till en nystart … Fortsättning

> Läs mer