IKEA börjar fånga upp plast på väg mot haven

Idag finns 86 miljoner ton plast i världens hav. IKEA går nu med i initiativet NextWave för att proaktivt förhindra plastförorening i haven, med fokus på att fånga upp plastavfall som riskerar att hamna haven och integrera det som resurs i produktionen. IKEA vill därmed vara del av världens första kommersiella värdekedja för havsplast, med målet att ha de första produktprototyperna klara i slutet av 2019. 

Tidigare i år annonserade IKEA att man ska ta bort engångsartiklar i plast till 2020, som ett steg mot att bli cirkulära till 2030. På resan mot detta mål väljer IKEA nu att gå med i NextWave – ett initiativ som involverar företag, forskare och intresseorganisationer för att i stor skala integrera plast som riskerar att hamna haven i kommersiella produkter.

Plast på väg mot haven är plast som hittas inom 50 kilometers avstånd från en vattenkälla, exempelvis floder, sjöar eller hav. Plasten riskerar så småningom att hamna i det öppna havet tillsammans med de redan 86 miljoner ton plast som redan finns där, såvida den inte fångas upp innan dess.

– Plastförorening i haven ger förödande konsekvenser. IKEA vill vara med och skapa en lösning på ett positivt och proaktivt sätt. Genom NextWave kan vi jobba tillsammans med andra företag för att utveckla produktionsmöjligheter baserade på uppfångad plast. Detta vore till stor nytta för såväl företag, samhället men framför allt miljön, säger Lena Pripp Kovac, hållbarhetschef på Inter IKEA Group.

I linje med de hållbarhetsmål som IKEA har satt upp är ambitionen att alla produkter och förpackningsmaterial ska vara baserade på återvinningsbart eller återvunnet material till 2030, vilket också inkluderar att fasa ut produkter av nyproducerad fossilbaserad plast. Medlemskapet i NextWave är ett steg mot denna utveckling, och målet är att de första prototyperna på produkter gjorda av plast som varit på väg mot haven ska vara klara i slutet av 2019.

– Vi vill göra plast på väg mot haven till en resurs för framtiden och förhindra att plast hamnar i haven från första början. Vi hoppas att detta medlemskap kommer leda till nya lärdomar och innovationer och att vi kan inspirera andra företag att göra detsamma, säger Lena Pripp Kovac.

För frågor vänligen kontakta IKEAs pressjour, 0476-44 07 70.

Senaste inläggen