Tack! till alla IKEA medarbetare

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och när individen växer, växer också IKEA. Därför tackar IKEA koncernen nu sina medarbetare genom Tack! – IKEA koncernen lojalitetsprogram. I år avsätts ytterligare 108 miljoner euro till medarbetarnas pension.

– Våra medarbetare är otroligt viktiga för oss. Tack! är ett sätt att tacka våra medarbetare för deras lojalitet och det känns roligt att vi kan dela vår framgång tillsammans med alla, säger Karin Bergman, HR-chef för IKEA koncernen i Sverige.

Lojalitetsprogrammet innebär att alla som arbetar heltid inom IKEA koncernen får samma summa oavsett enhet, position och lönenivå. Deltidsmedarbetare får en summa som står i relation till antal arbetade timmar. Alla medarbetare som arbetat fem verksamhetsår eller fler är kvalificerade. Årets utbetalning är närmare 14 700 SEK till varje medarbetare som kvalificeras.

– Vi vill vara en fantastisk arbetsplats, där människor trivs, utvecklas och vill stanna. Vi vet att våra medarbetare i första hand vill jobba hos oss för att vi är ett värderingsbaserat företag där utveckling är fokus. Vi vill gärna att våra medarbetare växer och utvecklas tillsammans med oss och Tack! är bara ett sätt att uppmuntra lojalitet, fortsätter Karin Bergman.

Sedan Tack! infördes för tre år sedan har totalt 413 miljoner euro avsatts till lojalitetsprogrammet. Pengarna fördelas mellan alla IKEA koncernens länder, baserat på varje lands andel av den totala lönesumman. En förutsättning för en avsättning till programmet är att IKEA koncernen når sina mål.

Senaste inläggen