IKEA koncernen investerar i sju nya vindkraftverk i Sverige

IKEA koncernen fortsätter att göra gröna investeringar i Sverige. Som ett steg i att enbart använda förnybar energi investerar IKEA koncernen i sju nya vindkraftsverk på Rämsberget i Dalarna. IKEA koncernen vill ta en ledande roll för ett koldioxidsnålt samhälle genom att övergå till förnybar energi och att energieffektivisera inom alla delar av verksamheten.

> Läs mer

IKEA investerar i 30 nya vindkraftverk i Sverige

Som ett steg i att använda förnybar energi investerar IKEA koncernen i en ny vindkraftspark med 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen. Det är en av de största enskilda investeringarna i ett vindkraftsprojekt i Norden och landbaserade vindkraftsprojektet som har byggstartat under 2012 i Europa.

> Läs mer