Samhällsmarknadsfrukost med IKEA-koncernen i Sverige

Den 21 mars höll IKEA-koncernen i Sverige en samhällsmarknadsfrukost i Stockholm där Håkan Svedman, IKEA-koncernens Sverigechef, tillsammans med delar av ledningsgruppen Tina Kardum Funnemark, Corporate Communication Manager; Peter Nilsson, Country Customer Experience Manager och Karin Bergman, Human Resources Manager diskuterade hur IKEA utvecklas i Sverige mot bakgrund av starka omvärldstrender som urbanisering, e-handel och hållbarhet.

Håkan Svedman hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick på den resa som inleddes när Ingvar Kamprad grundade IKEA för 75 år sedan med visionen att skapa en bättre vardag för de många människorna. Ingvars resa gick från postorderförsäljning i Älmhult till en verksamhet som idag spänner över hela världen, 400 varuhus och 190 000  medarbetare.

Att digitaliseringen har revolutionerat detaljhandeln och hur IKEA jobbar för att vara ledande inom denna transformation var ett återkommande ämne under frukosten. Håkan Svedman berättade att de ändrade konsumentbeteenden som möjliggjorts av digitaliseringen leder till en fullkomlig revolution för IKEA. I dagsläget står cash & carry för 70 procent, och levererade varor för 30 procent. Prognosen är att den relationen kommer att vara den omvända inom tio år.

Tina Kardum Funnemark fortsatte att beskriva stora samhällsförändringar som påverkar både handel och heminredning. Hon berättade att IKEA-koncernen står för tre procent av svenska folkets totala detaljhandelskonsumtion, att IKEA är störst inom sällanköp, samt att e-handeln ökar med tvåsiffriga procenttal varje år. För att vara med på denna omvandling jobbar IKEA hårt på att förenkla e-handelsmöjligheterna för kunder. Exempel på detta är det nya e-handelslagret i Stockholm samt möjligheten att beställa varorna online för att sedan smidigt kunna hämta upp dem i varuhusen. Över hela världen förväntar sig morgondagens kunder en allt högre servicenivå och för att möta upp denna efterfrågan förvärvade IKEA i september 2017 bolaget ”Taskrabbit” som kan erbjuda monteringstjänster i USA och Storbritannien.

Peter Nilsson visade ett antal initiativ IKEA tagit för att förenkla och förbättra kundupplevelsen. IKEA strävar efter att kombinera online- och offlineupplevelsen. Med appen IKEA Place kan kunder genom augmented reality-teknik se hur möbler skulle se ut i hemmet direkt på sina mobiltelefoner och surfplattor. Den digitala upplevelsen är dock inte begränsad till hur kunder ska kunna handla på IKEA utan gäller även produkterna i sig. Peter berättade också att det finns ett ökat fokus på det smarta hemmet, med produkter som är digitalt integrerade. Under kommande år kommer IKEA till exempel att presentera resultatet av samarbetet med Sonos, som tillverkar smarta högtalare i hemmet.

En trend är att kunder ställer allt större krav på tillgänglighet. Även här har IKEA tagit ett antal steg för att förenkla kundupplevelsen, genom exempelvis upphämtningsskåp i anslutning till varuhus som tillåter kunder att plocka upp varor utanför ordinarie öppettider. I IKEAs nya köksbutik i Stockholm City kan kunder köpa kök utan att behöva åka till ett varuhus. Den lilla köksbutiken har sålt kök från Ystad till Haparanda, vilket visar att människor inte nödvändigtvis handlar där de bor, utan där de råkar befinna sig.

Karin Bergman förklarade att alla IKEAs satsningar och initiativ är möjliga tack vara de över 8200 medarbetarna i de svenska varuhusen. IKEAs ambition är att spegla det kringliggande samhället och att erbjuda medarbetarna stora möjligheter att växa inom och med organisationen. IKEAs HR-idé är att det är viktigare med en personlighetsmatchning än en ren kompetensmatchning – de flesta kompetenser kan man lära sig på jobbet och ett CV säger väldigt lite om en individs värderingar. Karin beskrev även hur den transformerade detaljhandeln kommer att kräva medarbetare som både kan ta sig an enklare och mer komplicerade arbetsuppgifter. För att möta det nya kompetensbehovet krävs ett gott samarbete med arbetsmarknadens alla parter. Det livslånga lärandet och ett regelverk på arbetsmarknaden som hänger med lyftes fram som viktiga frågor för att alla i samhället ska kunna hänga med på lika villkor.

För att veta mer, följ och ha dialog med oss på Twitter @IKEASverige

Senaste inläggen