IKEA tar första steget mot ett nytt e-handelslager i Malmö

IKEA har skrivit ett markanvisningsavtal för hundratusen kvadratmeter logistikmark i Norra Hamnen i Malmö. Avtalet sträcker sig till 30 april 2019 och möjliggör vidare arbete med att etablera ett nytt e-handelslager med ambitionen om kortare och mer precisa leveranser för IKEA-kunderna i Södra Sverige.

– Dagens detaljhandel kräver stark logistik med kundnära distribution. Malmö växer och IKEAs försäljning online ökar i snabb takt. IKEAs fokus framåt är att komma närmare kunderna genom att säkra tillgängligheten till sortimentet för de e-handlande kunderna. Vi gläder oss över detta första steg och möjligheten att arbeta vidare mot ett nytt e-handelslager, säger Mikael Redin, VD IKEA Svenska AB.

Markanvisningsavtalet är tecknat mellan Fastighetskontoret i Malmö stad och IKEA Fastigheter som utvecklar, äger och förvaltar IKEA-koncernens varuhus, lager och kontor i Sverige. Det fortsatta arbetet, inklusive finala beslut, drivs vidare av IKEA Svenska AB som är ansvariga för IKEAs distribution i Norden. Gedigen utvärdering av flera platser i Öresundsregionen och bra diskussioner med Malmö stad resulterade i avtalet om Norra hamnen.

– Det är glädjande att Ikea visar intresse för Malmö Industrial Park. Här finns möjligheter till e-handelslösningar och logistik i bästa, strategiska läge, säger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.

Senaste inläggen