IKEA siktar på nollutsläpp för hemleveranser i fem storstäder till 2020

IKEA-koncernen växlar nu upp takten för att nå 100 % utsläppsfria hemleveranser till 2025. I fem storstäder; Amsterdam, Los Angeles, New York, Paris och Shanghai, ska alla transporter hem till kund vara eldrivna senast år 2020.

– Vi utmanar oss själva och inspirerar andra för att tillsammans uppnå den förändring som planeten kräver. För oss är det avgörande att vår verksamhet är hållbar. Det är därför snabbar vi nu på omställningen till att använda eldrivna fordon, säger Jesper Brodin, vd och koncernchef, IKEA Group (Ingka Holding B.V. och dess kontrollerade enheter).

Nollutsläpp för hemleveranser blir ett viktigt steg mot att nå utsläppsmålen IKEA-koncernen satt upp för att leva upp till Parisavtalet och bli klimatpositiva till 2030*. Det är också nyckeln till att bli mer tillgängliga för de många människorna genom att erbjuda hållbara transporter, fria från luftföroreningar. IKEA i Sverige ligger långt fram i utvecklingen, med en ambition att kunna erbjuda 100% utsläppsfria hemleveranser i god tid före det globala målet till 2025. 

– I och med detta möjliggör IKEA för sina kunder att spela en nyckelroll i samhällets omställning mot eldrivna fordon. I Sverige arbetar vi intensivt med att ställa om till förnybara hemleveranser, till exempel har vi ett pågående pilotprojekt med eldrivna hemleveranser i Stockholm, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA-koncernen i Sverige.

I september 2017 offentliggjorde IKEA-koncernen, som ett av de första företagen i världen, sitt åtagande i EV100, ett globalt initiativ grundat av ”The Climate Group”, vars syfte är att sammanföra företag som bestämt sig för att driva på utvecklingen och användningen av elektriska fordon.

IKEA-koncernens globala mål är bland annat:

  • Hemleveranser utan utsläpp i fem internationella storstäder (Amsterdam, Los Angeles, New York, Paris och Shanghai) till 2020
  • 100 % eldrivna hemleveranser eller andra leveranslösningar med nollutsläpp till 2025 globalt
  • Tillgång till laddstationer för eldrivna fordon vid alla IKEA-koncernens verksamheter (30 marknader), så som varuhus, kontor och distributionscenter – till 2020.
  • Sträva efter halverade utsläpp från medarbetares och kunders resor till IKEA-koncernens verksamheter till 2030.

Läs mer om IKEA-koncernens hållbarhetsmål

Läs IKEA-koncernens hållbarhetsrapport

* IKEA-koncernen (Ingka Holding B.V. och dess kontrollerade enheter) har satt upp vetenskapliga klimatmål för att utmana befintligt arbetssätt och driva innovation, allt för att säkerställa att verksamheten bidrar till att nå de mål som fastställdes i Parisavtalet. Målen, som nu är godkända av Science Based Targets Initiative till 2030, är:

  • Minska utsläppen av växthusgaser från IKEA-koncernens varuhus och övriga verksamheter med 80 procent i absoluta termer jämfört med år 2016.
  • Minska utsläppen av växthusgaser från IKEA-koncernens kunders och medarbetares resor inklusive hemleveranser med 50 procent i relativa termer, jämfört med år 2016.
  • Inter IKEA Group, franchisegivare för varumärket IKEA och konceptet samt ansvarig för produkt- och sortimentsutveckling, har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från IKEAs värdekedja med minst 15 procent i absoluta termer till 2030, i jämförelse med år 2016. Detta innebär i genomsnitt ett 70 procentigt minskat klimatavtryck per IKEA-produkt.

Senaste inläggen