IKEA-koncernen avsätter en miljard kr till medarbetarna

Medarbetarna är IKEAs viktigaste resurs. Därför instiftades 2013 ett lojalitetsprogram, Tack!, för att främja och belöna medarbetarnas insatser och fortsatta engagemang inom företaget. När individen växer, växer också IKEA och vi ser stora fördelar med en långvarig relation mellan företaget och medarbetarna.

 – Våra medarbetare är otroligt viktiga för oss. Tack! är ett sätt att tacka våra medarbetare för deras lojalitet och det känns roligt att vi har möjlighet att dela med oss på detta sätt, säger Karin Bergman, HR-chef för IKEA koncernen i Sverige.

Lojalitetsprogrammet, Tack!, innebär att alla som arbetar heltid inom IKEA-koncernen får, inom respektive marknad, samma summa oavsett enhet, position och lönenivå. Deltidsmedarbetare får en summa som står i relation till antal arbetade timmar. Alla medarbetare som arbetat fem verksamhetsår eller fler är kvalificerade och då får du dessutom år 1-4 retroaktivt inkluderat vid pension. Årets utbetalning, inom IKEA-koncernen i Sverige, är ca 13 000 SEK till varje medarbetare som kvalificeras.

– Tack! betalas ut en gång om året, men vi jobbar aktivt varje dag med att försöka vara en fantastisk arbetsplats, uppmärksamma individen och se till så att alla trivs, utvecklas och vill stanna hos oss, fortsätter Karin Bergman.

Sedan Tack! infördes för fyra år sedan har over fem miljarder kronor avsatts till lojalitetsprogrammet. Pengarna fördelas mellan alla IKEA-koncernens länder, baserat på varje lands andel av den totala lönesumman. Utbetalningen är beroende av IKEA-koncernens totala resultat under föregående räkenskapsår.Senaste inläggen